Monthly Archives: Tháng Một 2017

NĂM HẾT NÓI CHUYỆN PHIẾM

Cho đến nay không có một luận cứ chắc chắn nào để xác định rượu có từ bao giờ và do ai phát minh ra, nhưng dù thế nào đi nữa thì có lẽ phát minh ra rượu là phát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI VIẾT GẦN ĐÂY | 3 phản hồi