Daily Archives: Tháng Mười Hai 12, 2017

QUAN VỀ THĂM

NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN Quan về kết hợp gắn huân chương  Sấm ngữ kèn loa rộn hí trường Báo chí loan tin về mọi ngõ Truyền thông giật tít tận mười phương Việc làm ngó lại như mèo mửa Thành … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI VIẾT GẦN ĐÂY | 2 phản hồi