Category Archives: BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

NHỮNG ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE

TẤN KỊCH ĐỜI Ở thế ai không phải lụy trần? Những là vật vã với si sân Vướng vòng sắc phận (*) hiềm đeo dạ Làm bạn quan thầy họa rước thân Đường lợi xưa nay đường ngoắt ngoéo Miếng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI VIẾT GẦN ĐÂY | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

QUAN VỀ THĂM

NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN Quan về kết hợp gắn huân chương  Sấm ngữ kèn loa rộn hí trường Báo chí loan tin về mọi ngõ Truyền thông giật tít tận mười phương Việc làm ngó lại như mèo mửa Thành … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI VIẾT GẦN ĐÂY | 2 phản hồi

NĂM HẾT NÓI CHUYỆN PHIẾM

Cho đến nay không có một luận cứ chắc chắn nào để xác định rượu có từ bao giờ và do ai phát minh ra, nhưng dù thế nào đi nữa thì có lẽ phát minh ra rượu là phát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI VIẾT GẦN ĐÂY | 3 phản hồi

ĐIỂM QUA 10 SỰ KIỆN NỖI BẬT NĂM 2016

ĐIỂM QUA MƯỜI SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NƯỚC NĂM 2016-THEO THÔNG TẤN XÃ VĨA HÈ: 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công rất tốt đẹp! 2. Sự cố ô nhiễm môi trường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI VIẾT GẦN ĐÂY | 4 phản hồi

Giải mã 7 cách chọn người của Gia Cát Lượng

Bảy cách chọn người của Gia Cát Lượng dựa trên 7 chữ: “Chí, Biến, Thức, Dũng, Tính, Liêm, Tín”. Cho tới nay, cách chọn hiền tài này vẫn còn nguyên giá trị. Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng phò tá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI VIẾT GẦN ĐÂY | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DÒNG SÔNG TUỔI TRẺ

DÒNG SÔNG TUỔI TRẺ Một dải sông quê bát ngát tình Thanh Hà vẫn trẻ bốn mùa xanh Dòng khơi tắm tưới thời hoa mộng Cát trắng vun bồi tuổi học sinh Trầm bổng câu hò ru giấc điệp Dạt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI VIẾT GẦN ĐÂY | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỌA ĐÁP THƠ HƯƠNG THỦY

Tôi có một số người bạn giao lưu xướng họa qua mạng , mặc dù chưa gặp mặt ngoài đời bao giờ nhưng quả thực tôi rất quý mến họ, trong số đó có nữ thi hữu Trương Nữ Hương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI VIẾT GẦN ĐÂY | Bạn nghĩ gì về bài viết này?